Så här arbetar vi:

  • Vi fortsätter att utföra städuppdrag och har vidtagit åtgärder med anledning av rådande situation. Vi har skärpt våra rutiner kring att förebygga och inte sprida smitta.
  • Vi säkerställer att våra medarbetare följer våra befintliga hygienrutiner och använder de skydd som finns för att hindra smittspridning.
  • Våra medarbetare är hemma så fort de känner sig sjuka.
  • Om du är sjuk ber vi dig avboka ditt uppdrag. Detta gäller sedan tidigare och vi ber er vara fortsatt noggranna med detta.
  • Vi har infört LifeClean, en patenterad klordioxidbaserad lösning. Ett ytdesinfektionsmedel som avdödar bakterier, svamp, mögel, sporer och virus som t ex coronavirus, vinterkräksjuka, MRSA, Clostridium och SARS. Användning ger minskad spridning av virus och multiresistenta bakterier, t ex salmonella och listeria.
  • Numera ytdesinficerar vi med Lifeclean kostnadsfritt på alla våra hemstädninguppdrag, för att minska smittspridningen.
  • Vi uppmanar alla kunder att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smitta. Vi gör detta för att vi värdesätter er säkerhet och trygghet.
  • Du har även möjlighet att välja om våra medarbetare ska ha munskydd på sig när vi kommer hem till dig. Kryssa i ja på munskydd på hemsidan eller meddela vår kundservice.
  • Vi är positiva till vaccinering, och gör det enkelt för våra medarbetare att vaccinera sig genom att tillåta dem att göra så på arbetstid.
  • Vi arbetar i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och kan därför inte föra statistik kring våra anställda är vaccinerade eller ej då det är en känslig personuppgift och får bara behandlas under vissa specifika förutsättningar.